Thema kerkdienst Baggerfestival: ‘Recht door zee’

Sliedrecht, 14 juni 2019 – Voor de tweede keer wordt het Baggerfestival afgesloten met een oecumenische open lucht kerkdienst op het Langeveldplein. Thema van de door ‘baggerdominee’ Stefan Francke voorgegane dienst: ‘Recht door zee’.

Stefan Francke is in dienst van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO). De SPWO vindt zijn oorsprong in Sliedrecht. Zij wordt betaald door de bagger-, waterbouwbedrijven en aangesloten kerken met als doel baggeraars en waterbouwers wereldwijd te bezoeken.

Eretitel
Het doel van de viering is om op een laagdrempelige en eigentijdse manier de verbinding te leggen tussen de baggerij, waterbouw en kerk. Het Christelijk geloof heeft hierop onmiskenbaar een grote invloed gehad. Met deze dienst brengt het Baggerfestival dat tot uiting. “Een dienst op de oergrond van het baggerbedrijf, kan het mooier als je de baggerdominee bent?”, aldus Francke. “En nu mag het weer op zondag 30 juni. ‘Bagger’… het is een eretitel!”

Knetteren
Het thema van de baggerdienst is ‘Recht door Zee’. Francke licht toe: “In de bagger wordt er aangepakt. Worden problemen opgelost. Soms op een onorthodoxe manier. Als je aan boord komt van een baggerschip, valt het op: men is direct – recht door zee – ze zeggen waar het op staat. Dan kan het wel eens even knetteren, niet altijd leuk, maar dan kun je wel verder met elkaar.”

Spiegelverhaal
“Jezus kan soms ook heel direct zijn. Als er een jonge man naar hem toe komt en vraagt: wat moet ik doen om een eeuwig leven te krijgen? Dan zegt Jezus: gewoon, simpel, doen wat God van je vraagt en van je naaste houden als je zelf. Dan komt het vanzelf goed. Maar die jonge man, een Bijbelgeleerde, ziet het niet zo simpel. Wie is dan mijn naaste, vraagt hij. Met als ondertoon: je kunt toch niet heel de wereld op je nek nemen. Hoe kan ik nou in mijn eentje iets veranderen aan alle liefdeloosheid? Dan vertelt Jezus een verhaal; een gelijkenis, een spiegelverhaal. Een verhaal dat ons wil laten nadenken. Een verhaal dat wij op zondagmiddag 30 juni muzikaal handen en voeten gaan geven.”

De dienst start om zondag 30 juni om 14.00 uur op het Dr. Langeveldplein en is voor iedereen toegankelijk. De dienst wordt begeleid door een orkest van Sliedrechtse amateurmuzikanten.

Rick van de Weg (bestuurslid Baggerfestival 2019)