Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam

Voor de leerzame en boeiende korte cursussen van de TVG Rotterdam voor het cursusjaar 2021-2022 is de inschrijving geopend. Er wordt klassikaal les gegeven, coronaproof en goed geventileerd, in één van de zalen van de Alexanderkerk in Rotterdam, Springerstraat 340, of De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel, Rivierweg 15. De locatie hangt af van het aantal deelnemers. De korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. Zij worden gegeven op dinsdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur. De volgende cursussen staan op het programma:
Onderwerp                              Docent                                    Data
Erasmus als dwarsdenker dr. Jan de Bas                      28 september / 5 en 12 oktober 2021
Gewenst levenseinde          drs. Renske Oldenboom 2, 9 en 16 november 2021
Daniël                                        drs. Adri van der Wal         11, 18 en 25 januari 2022
Meister Eckhart                     drs. Hermie Hummel        15 en 22 februari 2022
Rabbijnse midrasj “Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten (Psalm 22)
drs. Elsebeth Schorer       15, 22 en 29 maart 2022
Het milieu en de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties
drs. Renske Oldenboom   5, 12 en 19 april 2022

Tevens herinneren wij u aan de driejarige basiscursus die in september begint en gehouden wordt in de Alexanderkerk in Rotterdam, op dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Op 31 augustus is er vanaf 10.00 uur een informatie- en kennismakingsmorgen over de basiscursus. Iedere belangstellende is welkom! Zoudt u zich bij een van de onderstaande adressen willen aanmelden, dit in verband met de catering? Voor vragen/antwoorden bellen met: mw M. Koole-Godeschalk, voorzitter TVG Rotterdam, 0167-536671, of per mail naar mw M. Bezemer-Rietveld, tvgrotterdam@online.nl. Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl. Daar vindt u veel meer informatie en het aanmeldingsformulier voor zowel de driejarige basiscursus als voor de korte cursussen. Tevens vindt u daar enkele leerzame artikelen. We hopen op veel deelnemers aan onze cursussen!