Theologische Vorming Gemeenteleden 2023-2024

Studium Generale Houten
Theologische Vorming Gemeenteleden 2023-2024
Op een achttal zaterdagmorgens komen we bij elkaar in een zaal van de Sionkerk in Houten. U bent daar van harte welkom. Als jaarthema is gekozen: “De aarde is des Heeren”. Voor het komende seizoen is het volgende programma opgesteld:
Datum docent/vak/onderwerp
23 sept. 2023 ds. J.E. de Groot
Oecumenica
Eenvoudige levensstijl (John Stott)
21 okt. 2023 ds. J. Westland
Dogmatiek
Schepping in trinitarisch perspectief
18 nov. 2023 ds. A. Baas
Nieuwe Testament
De omgang met bezit in het licht van het NT
16 dec. 2023ds. P. Vernooij
Ethiek
Groene kerk, groene christen
13 jan. 2024 ds. A. Baas
Kerkgeschiedenis
Stemmen vanuit het verleden inzake
duurzaamheid
3 feb. 2024 dr. M.A. van de Berg
Oude Testament
Van Wie is de aarde en van Wie zijn wij?
9 mrt. 2024 ds. W.C. Meeuse
Praktische Theologie
Rentmeester zijn: bouwen en bewaren
6 apr. 2024 ds. P.M. van ’t Hof
Ons burgerschap is echter in de hemelen!
(Verwachtingvol leven)
De cursusmorgens worden gehouden in een zaal van de
Hervormde Sionkerk in Houten (Eikenhout 221, 3991 PN Houten, tel: 030-6376213).
Tijd: van 09.30 – 12.30 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle studiemorgens deelnemen.
De kosten van de cursus zijn € 115 per cursist en voor een echtpaar € 175. Betaling (uiterlijk 1 november) op bankrekening NL69 RABO 0121 3478 50 t.n.v.: Sichting Cursus TVG onder
vermelding van: naam, adres, Studium Generale te Houten.
Opgeven graag bij ds. W.C. Meeuse, w.c.meeuse@kpnmail.nl, 0184-63 46 56.