Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden (3-jarige basiscursus)

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2018-2019 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw  “De Hoeksteen”, Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 3 september resp. 4 september 2018. Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseerden die deelname overwegen.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt  gedoceerd:

Elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers);

Eén jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. P. Barmentlo), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer) en Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel)

Gedurende twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek (mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties. Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom. De basiscursus is enerzijds gericht op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. Informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl. Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met mw.  M. Bezemer-Rietveld, tvgrotterdam@online.nl, of bellen met mw. M. Koole, 0167-536671