Thuis Heilig Avondmaal vieren

Viering Heilig Avondmaal
Wij mogen zondag als mens en als gemeente het Heilig Avondmaal vieren.
Brood en wijn in het wonder van Gods bewezen Liefde op Golgotha.
“Tot een volkomen verzoening van al onze zonden” klinkt er weer.
Maar ook als kracht op de levensweg en houvast in alle zorgen.
Door alles heen ook de dankbaarheid dat God blijft. “Groot is Uw Trouw, o Heer”.
Er is ook een mogelijkheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren: u kunt zich bij
diaken H. vd Aa aanmelden (tel. 421550 – aa4@upcmail.nl).
Hij zal dan zondagochtend 15 sept. D.V. rond 09:00 uur brood en wijn bij u thuis
brengen.
Het is dan de bedoeling dat de thuisvierders het HA mee kunnen vieren tijdens de morgendienst.
Van harte bidden wij elkaar door God gezegende diensten toe, ‘s ochtends en
‘s avonds.