Thuisfrontcommissie

Hallo gemeenteleden,

De maand oktober ligt al weer achter ons en dat betekent dat u van de thuisfrontcommissie opnieuw een update tegoed hebt van de stand van de giften voor het zendingswerk van Maaike in Noorwegen. Afgelopen zaterdag 31 oktober hebben we een totaalbedrag van € 552,50 aan giften en incasso’s kunnen overmaken, waardoor de totaalstand voor 2015 op € 5.743,27 uitkomt, dus ruim 52% van het jaarlijks benodigde bedrag van e 11.000,-. Alle gevers opnieuw hartelijk dank namens Maaike! We zijn dus deze maand over de helft gekomen. Ook is de stand van de giften tot en met oktober 2015 hoger dan die van eind oktober 2014, toen de stand € 5.572,10 was. Niettemin is de target van € 11.000,- nog ver weg en hebben we nog maar twee maanden te gaan. Wij willen u als thuisfrontcommissie dan ook uitdrukkelijk blijven vragen om het zendingswerk van Maaike in Noorwegen te gedenken, zowel financieel als in uw gebeden: laat haar werk in het koude Noorwegen niet in de kou staan. Alle donaties kunnen worden gestort op het bovenstaande bankrekeningnummer van de zendingscommissie onder vermelding van ‘Zendingswerk Noorwegen’, zodat uw gift op de juiste plek terecht komt. Hartelijke groet en zegen van de Thuisfrontcommissie Maaike Andås-van Vuren.