Tijdcollecte

Afgelopen zondag is voor het eerst een tijdcollecte gehouden. De diaconie is dankbaar voor en verrast over de hoeveelheid tijd die is gegeven. Over de vier wijken hebben ongeveer 150 gemeenteleden (extra) tijd gegeven aan doelen in en buiten onze gemeente. Dat betekent dat met deze collecte-opbrengst er veel extra werk gedaan kan worden of openstaande vacatures zijn ingevuld. Gemeenteleden die zich willen inzetten voor o.a. het doen van klusjes, het doen van boodschappen, hulp bij de administratie, de kerstpostactie, de kledingtransporten, hulp bij de Bijbelweek, de kindernevendienst of kinderoppas, Seinpost Slinge en club- en jeugdwerk. Van kinderen tot ouderen. Dat is bemoedigend, ook voor de gemeenteleden die zich al met hart en ziel voor dit mooie werk inspannen. Bedankt voor uw gave!

In de komende tijd zullen we ervoor zorgen dat uw opgave bij de juiste contactpersoon of commissie komt. Die nemen contact met u op om het vervolg te bespreken. Mocht u hierover vragen hebben of willen overleggen, dan kunt u daar Wim van Tuijl of Ronald Kornet voor bereiken.

De opbrengst van de tijdcollecte is voor elke activiteit verschillend. Er zijn op sommige activiteiten veel reacties gekomen, op andere activiteiten helemaal niet. De reacties op de activiteiten in het jeugdwerk in de vier wijken zijn helaas echt achtergebleven ten opzichte van de rest. Misschien twijfelde u nog of besluit u om alsnog mee te doen. Neem dan gerust contact met ons op of vraag meer informatie. We hopen van harte dat de openstaande vacatures voor het jeugdwerk alsnog kunnen worden ingevuld.

Met een hartelijke groet namens de diaconie,

Wim van Tuijl, 0653337151 (wijk 1-2);
Ronald Kornet, 0620479690 (wijk 3-4).