Tijdcollecte – overzicht vacatures

Zoals reeds eerder gemeld, is er vanuit de diaconie het initiatief genomen om een ‘tijdcollecte’ te organiseren. Het idee is om naast een gewone collecte, een derde collecte te houden waarin gemeenteleden hun tijd kunnen geven. We willen daarmee duidelijk maken dat, naast het geven van geld, juist nu het geven van schaarse tijd het collecteren waard is. We doen dit in de dienst omdat God aan ons vraagt om zowel ons geld en onze tijd voor de ander te gebruiken. En met de tijdcollecte brengen we gelijk ook de mooie activiteiten en lege vacatures die er in de verschillende commissies in de gemeente zijn, onder uw aandacht. De tijdcollecte zal worden gehouden in de morgendienst van D.V. zondag 1 september. Hieronder treft u een lijst aan met doelen waaraan u uw tijd kunt geven. Voor aanmelding van een tijddoel of meer informatie over de tijdcollecte kunt u terecht bij Wim van Tuijl, wavantuijl@hotmail.com, of Ronald Kornet, ronald.kornet@tele2.nl.

Nr. Wijk Activiteit Tijdsinvestering Toelichting
1 1-4 Spring Bij Eens per 2, 3 of 4 weken, tijdstip in overleg Aanvullend op pastoraat (predikant en ouderling) en hulpverlening door middel van regelmatige bezoekjes, samen te lezen en te bidden, samen iets te ondernemen, of even op te passen.
2 1-4 Hulp bij Thuisadministratie (HBT) n.t.b. Bent u praktijkgericht en zou u graag iets voor uw naaste willen betekenen? Dan is uw hulp bij het HBT (Hulp Bij Thuisadministratie) een hele dankbare en doelgerichte taak! Als vrijwilliger ondersteunt  u gemeenteleden met financiële zorgen, die het overzicht op de persoonlijke financiën – tijdelijk of structureel – kwijt zijn. U mag uw steentje dan bijdragen bij het ordenen, plannen en inrichten van de administratie en de begeleiding tot financiële zelfredzaamheid.  Desgewenst is er professionele ondersteuning mogelijk vanuit diverse gemeentelijke instanties.
3 1-4 bezorgers kerkblad wekelijks Je brengt het kerkblad wekelijks huis-aan-huis
4 1-4 afhaaladres kerkblad 1x per week Hier worden de kerkbladen opgehaald door de bezorgers.
5 1-4 koken bij het leger des Heils 2x per jaar 1 dag met een aantal jongeren ( 5-6) gaan koken bij het Leger des Heils in Gorinchem
6 1-4 Spring In (gastgezinnen) max 6 weken De bereidheid om tijdelijk iemand in je gezin op te vangen. Dit kan een dag(deel)/nacht of weekendopvang zijn, maar ook voor 24 uurs opvang. (max 6 weken) afh. van de situatie.
7 1-4 Spring In (klusjes) in overleg Mensen die hulp aan bieden in en rondom de kerkgebouwen van uit hun vakgebied of hobby, bv onderhoud tuin, maar ook klusjes willen doen bij mensen thuis.
8 1-4 Spring In (boodschappen doen) in overleg Mensen die bereid zijn om met een ouder gemeentelid, een boodschap willen doen.
9 1-4 Spring In (bezoekwerk) in overleg Op bezoek bij oudere mensen (75+) en zomaar een bakje koffie doen of een praatje make.
10 1-4 Spring In (vervoer) in overleg Vervoer aanbieden aan mensen die geen mogelijkheid hebben om op eigen gelegenheid naar of van  bv een ziekenhuis te gaan.
11 1-4 Onderhoud tuin kerk in overleg onkruid wieden, snoeiwerk e.d.
12 1-4 CHR kerstpostactie bezorgen 1x per jaar kerstpostactie ( bezorger) circa 40 bezorgers  ( 1 zaterdagmiddag in december)
13 1-4 CHR kerstpostactie sorteren 2 dagdelen/jaar kerstpostactie ( sorteren) circa 6 personen ( circa 3000 kaarten op straat uitsorteren één avond en één ochtend in decemeber
14 1-4 CHR inpakken kleding 1x per maand vervanging/achtervang maandelijkse kledinginzameling 1x zaterdag in de maand van 10- 11.30 uur.
15 1-4 CHR kleding 1x per maand inpakken van kleding 1x per maand op maandagmorgen van 9-11.30 uur
16 1-4 CHR laden transport 2 x per jaar meehelpen met laden van dozen voor transport 2 x per jaar ( paar uurtjes)
17 1-4 CHR werkvakanties n.t.b. betrokkenheid m.b.t. organiseren / deelnemen aan jongerenwerkvakantie
18 1-4 CHR seniorenreis n.t.b. betrokkenheid m.b.t. met organiseren / deelname  aan een seniorenreis Roemenië.
19 1-2 Kindernevendienst tijdens de morgendienst Samen met de kinderen van de basisschool een samenzijn met een activiteit en een bijbelverhaal
20 1-2 huiscatechese om de 2 weken een avond Samen met Jongeren ( 12-18 jaar) bij jou thuis samenkomen en praten over de Bijbel en wat hen nog meer bezighoudt.
21 1-2 zondagavondgroepen om de 2 weken een zondagavond Op zondagavond  met jongeren vanaf 14 jaar bij jou thuis. Gezellig bij elkaar en te praten wat hen bezig houdt.
22 1-2 Mannaclubs ma-wo-vr avond in het CJMV-gebouw samen met kinderen knutselen,zingen,spelletjes doen e.d.  op maandag-,woensdag en vrijdagavond in verschillende leeftijdsgroepen.
23 1-2 XXL club 1x per 2 weken op zaterdagavond voor de jeugd van de groepen 1,2,3 van het voortgezet onderwijs een activiteit organiseren
24 1-2 BeamTeam volgens rooster Als beamerbediener, hiervoor is enige kennis van de computer en Powerpoint noodzakelijk of als presentatiemaker, hiervoor is het noodzakelijk dat je een uitgebreide kennis van Word en Powerpoint hebt.
25 1-2 bezoekzuster/broeder ouderenpastoraat in overleg een pastoraal bezoek brengen bij ouderen samen met een ouderling.
26 1-2 Combo musici mensen die graag een combo willen vormen zoals: pianisten,gitaristen,trompetisten, drummers e.d.
27 1-2 kerkband musici Het zingen van moderne liederen door en voor mensen/jongeren in een kerkband
28 1-2 buddy voor jeugdpastoraat n.t.b. deze personen krijgen kids, die afscheid hebben genomen van kindernevendienst,onder hun hoede. Zij zijn er om deze kids richting te geven binnen het jeugdwerk. Uit te leggen wat er allemaal is en in de gaten houden of ze aansluiting vinden.
29 3-4 Zendingscommissie Bestuurslid: Gewerkt wordt in een enthousiast team van 8 bestuursleden. Naast de bestuursvergaderingen zal het aandachtsgebied met name promotie van de activiteiten zijn. Hierbij kan je denken aan voorlichting bij clubs/verenigingen,  stands bij gemeentelijke activiteiten, beheer website, redactie teksten voor Kerkblad, ontwerp Flyers, e.d. Vind je dat leuk om te doen reageer dan. Ben je anderszins geboeid door zending reageer dan ook, omdat wellicht herverdeling van taken plaats kan vinden. De onderlinge bereidheid om elkaar te helpen indien nodig is groot.
30 3-4 Seinpost Slinge diverse vacatures https://seinpostslinge.nl/
31 3-4 Bezorger GZB dagboekjes Ongeveer 30 adressen per wijk. Minimaal twee bezorgers nodig, mogelijk meer komend seizoen.
32 3-4 Lid Jeugdraad HGJS circa 8 vergadering per seizoen Als lid van de Jeugdraad denk je actief mee over het te voeren beleid rondom het jeugdwerk in onze gemeente. Er zijn ongeveer twee vergaderingen per 3 maanden.
33 3-4 Lid Clubraad HGJS een paar vergaderingen, contact clubs. Als lid van de Clubraad ben je nauw betrokken bij de diverse clubs. De Clubraad faciliteert de clubs zoveel als mogelijk en is gesprekspartner voor de clubs.
34 3-4 Club Benjamin 1x per 2 weken Club Benjamin zoekt één leidinggevende. Benjamin is een jongensclub voor de groepen 4 en 5. Er is één keer per 2 weken een club op woensdagavond.
35 3-4 Club Esther 2 1x per 2 weken Clubs Esther 2 is een meidenclub voor de groepen 6 en 7. Er is één keer in de 2 weken club op dinsdagavond. Er wordt nog één leidinggevende gezocht.
36 3-4 Regenboog jr. (2x) 1x per 2 weken Regenboog junior zoekt twee leidinggevenden voor de tieners en jeugd met een verstandelijke beperking. Eén keer per twee weken op vrijdagavond.
37 3-4 Voorzitter Laudate Deum Het bestuur van het kinderkoor is op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.
38 3-4 Penningmeester Laudate Deum Het bestuur van het kinderkoor is op zoek naar een nieuwe voorzitter en penningmeester.
39 3-4 15Pluzz 1x per 2 weken Een club voor jongeren van 15 – 19 jaar. Bijbelstudie en ontspanning op zondagavond, één keer per twee weken. Er wordt één leidinggevende gezocht. Vaak bestaat de leiding uit een stel/echtpaar.
40 3-4 Regenboog sr. 1x per 2 weken Regenboog senior is de club voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Samen luisteren naar de Bijbel, ontmoeting en activiteiten. Eéns in de twee weken op vrijdagavond.
41 3-4 Kinderkaravaan (2x) 1x per 2 weken Kinderkaravaan zoekt twee leidinggevenden als versterking Een club voor de groepen 2 en 3 op zaterdagochtend, één keer per twee weken.
42 3-4 Hadassa 1x per 2 weken Tamboerijngroep Hadassa voor meisjes vanaf 8 jaar zoekt een leidinggevende. Samen op muziek met tamboerijn, lint, vlag, streamer en dans over God vertellen.
43 3-4 Mentoren 10 – 20 avonden We zoeken nog diverse mentoren om een groepje jongeren (tot 15 jaar) te begeleiden. Je bent aanwezig bij de catechisaties en bouwt zo door het geloofdgesprek een band op met ‘jouw’ jongeren.
44 3-4 JP’ers diverse gesprekken Je wordt gekoppeld aan een aantal jongeren van 15 jaar of ouder. Je maakt individueel contact met ze door een paar keer per jaar af te spreken. Samen nadenken, praten en zoeken naar de dingen die belangrijk zijn in het leven.
45 3-4 Bijbelweek:
46 3-4 Oganiseren ladies night 1 week per jaar
47 3-4 Coördinator beveiliging 1 week per jaar
48 3-4 Organiseren tienerevangelisatie activiteiten, lid werkgroep 1 week per jaar
49 3-4 Helpende handen bij tienerbijbelweek 1 week per jaar
50 3-4 Helpende handen bij kinderbijbelweek 1 week per jaar
51 3-4 Organiseren kinderevangelisatie activiteiten, lid werkgroep 1 week per jaar
52 3-4 Leden voor de bidgroep tijdens de evangelisatiemomenten 1 week per jaar
53 3-4 Organiseren mannenactiviteit (bijv. ontbijt) 1 week per jaar
54 3-4 Kinderoppas via rooster