Tijdelijke opvang Agnulli Dei

In Agnulli Dei is 8 mei een oude mevrouw van 87 jaar opgenomen die ongeneeslijk ziek is. Twee maanden geleden heeft haar dochter van 63 jaar, die haar verzorgt, een beroerte gekregen. Sindsdien is deze mevrouw door kennissen verzorgd.  Om in de problematische  situatie te helpen, heeft Agnulli Dei besloten om haar tijdelijk op te nemen, ondanks dat deze mevrouw maar € 160,- pensioen ontvangt per maand. De CHR heeft toegezegd te helpen door maandelijks € 250,- van de kosten voor haar rekening te nemen gedurende de noodzakelijke periode van verzorging. Wat fijn dat we als gemeente op deze manier mee mogen helpen met ontzorgen.