Tijdlijn

De tijdlijn laat zien welke activiteiten te doen zijn in de 40-dagentijd. Sommige zijn bedoeld om persoonlijk of als gezin stil te staan bij de weg naar Pasen. Bij sommige activiteiten zoeken we elkaar juist op, om samen muziek te maken of om samen stil te worden… Elke activiteit zal worden toegelicht op de Kerkapp en website.
In het vorig Kerkblad en op de website kon u/jij al lezen over het veertigdagenproject voor kinderen, waarvoor een kijktafel in de kerk staat die elke week zal worden aangevuld met een nieuwe knutsel. Vele gezinnen uit de gemeente doen hieraan mee, aan de hand van het gekregen boekje ‘Beloofd land in zicht’ (BijbelBasics).

Podcast
Graag willen we u/jou wijzen op de podcast waarvan elke maandag (tot Pasen) een nieuwe editie online komt. Maandag 7 maart was de eerste podcast in de lucht. Elke week zal een ander gemeentelid ons meenemen op weg naar Pasen. Gericht op Jezus! De directe link vindt u/jij in de Kerkapp en website.

Orgel- en samenzangavond
Op dinsdag 29 maart zal om 20.00 uur een orgel- en samenzangavond plaatsvinden in de Grote Kerk, waarbij het orgel zal worden bespeeld door Martin Mans. Bekende passie- en paasliederen zullen worden gespeeld én gezongen. Samenzang is aansluitend op de improvisaties.