Toeleven naar Kerst

Graag deel ik in deze tijd van Advent liedteksten die mij raken, op weg naar Kerst.
Uiteraard in de hoop dat deze teksten ook u en jou te denken geven, bemoedigen, of anderszins van waarde zijn. Dit keer een liedtekst van de ‘Schrijvers voor gerechtigheid’,
uit hun lied ‘God met ons’ (te beluisteren op YouTube):

1. God brengt goed nieuws aan wie arm
zijn, strekt zijn armen naar hen uit.
Hij is de God van hoop.
God troost hen die alles kwijt zijn,
Hij geeft hen de toekomst terug.
Hij is de God van hoop.
2. God heet welkom wie gevlucht is,
geeft de vreemdeling een thuis.
Hij is de God van hoop.
God spreekt voor wie niet gehoord
wordt, voor de zwakke is Hij sterk.
Hij is de God van hoop.
Breng nu hoop en breng herstel.
Breng de wereld recht.
Refrein: God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor.
Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door.

Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Rembrandtlaan, ds. Michiel Vastenhout