Toeleven naar Kerst

Toeleven naar Kerst
Graag deel ik in deze tijd van Advent liedteksten die mij raken, op weg naar Kerst.
Uiteraard in de hoop dat deze teksten ook u en jou te denken geven, bemoedigen,
of …
Dit keer een couplet van het lied ‘Redding voor de mensen’ van LEV:
Redding, redding voor de mensen!
God grijpt in, Hij keert het tij.
Licht schijnt onze wereld binnen en de duisternis verdwijnt.
Hoor, de echo van de engelen klinkt door alle eeuwen heen.
God de eer, de mensen vrede.
Hij kwam, wij zijn niet alleen.

Ten slotte
Een hartelijke groet, ook namens Sandra en de kinderen, ds. Michiel Vastenhout