Toerusting jongerenwerkers

Na een mooie avond voor de kinderwerkers te hebben gehad, hopen we op donderdag 21 november een avond voor jongerenwerkers te houden. Deze avond komt Ton Spek ons vertellen over ‘Puberbrein in de kerk’ en over de X-factor van de kerkelijk jongerenwerker. Wellicht ten overvloede, deze avond is weliswaar voor jongerenwerkers georganiseerd, maar de ervaring leert ons dat ook ouders en andere belangstellenden avonden als deze waarderen. Van harte welkom op 21 november om 19.45 uur in de BEEP; deze nieuwe jongerenruimte van onze kerk is bereikbaar via de achterzijde van het CJMV-gebouw.
Namens de jeugdouderlingen, Peter Korevaar