Toerusting kringleiders (2)

In een eerder bericht op de website las u over de toerusting voor kringleiders.
In de afgelopen periode is ds. Sparreboom onder de indruk geraakt van de vele kringen die er al zijn.
Ik hoop dat velen hun plek daar innemen om te groeien in geloof en in de onderlinge gemeenschap. Om deze kringen te leiden is het goed om elkaar te stimuleren.
Op 22 september, 6 oktober en 14 oktober worden alle kringleiders hartelijk uitgenodigd. Graag opgeven vóór 12 september bij onze ouderling Hans van der Weijde, weijdeh@worldonline.nl of op 0184-420310