Toerusting kringleiders

In het Kerkblad werd net voor en net na de vakantie werd de aankondiging gedaan van een cursus voor kringleiders. Deze cursus is bedoeld voor reeds actieve, maar ook voor aankomende leidinggevenden van de kringen in de wijken 1 en 2.

Misschien heb(t) u/jij gedacht: “toerusting voor kringleider is niets voor mij; leiding geven aan een stukje in de gemeente? dat zie ik echt niet zitten”.
Juist daarom willen we u/jou de mogelijkheid geven om daar iets over te leren. Tegelijk kan het ook zo zijn dat je al jaren een kring onder je hoede hebt. Dan zul je beamen dat het “mooi werk“ is en inderdaad niet altijd even gemakkelijk. Dus of u/je nu een ervaren kringleid(st)er bent of overweegt je beschikbaar te stellen voor dit belangrijke stukje gemeente zijn, weet je van harte welkom!
We organiseren een drietal bijeenkomsten die door iemand van “buiten”, PKN-adviseur Wim Hendriks, wordt vorm gegeven. Data: 22 september, 6 oktober en 14 oktober, telkens om 20.00 uur.
Belangstelling? Graag opgeven vóór 12 september op weijdeh@worldonline.nl of tel. 0184-420310.