Toerusting kringwerk wijken 1 en 2

In onze wijkgemeenten 1 en 2 zijn meer dan twintig kringen, voor zowel jongeren als ouderen, en catechesegroepen actief. Voor het komende seizoen willen we de leiding van deze groepen/kringen graag toerusten. Eerder al hebben we ge├»nventariseerd wie eventueel belangstelling heeft voor deze toerusting. Daarop kwamen al diverse aanmeldingen. Er is een drietal avonden gepland en wel op 22 september, 6 oktober en 14 oktober, waarvoor ieder die leiding geeft van harte wordt uitgenodigd. Nadere gegevens volgen nog, maar het is handig deze data vast te reserveren in de agenda. Onder leiding van de heer Wim Hendriks, gemeenteadviseur PKN in onze regio, gaan we genoemde drie avonden aan de slag. Graag opgeven als je belangstelling hebt en deze avonden wilt bijwonen. De cursus wordt in Sliedrecht gegeven. De co├Ârdinatie is in handen van Hans van der Weijde, weijdeh@worldonline.nl