Toerusting kringwerk wijken 1 en 2

Binnen de wijken 1 en 2 worden diverse kringen gehouden, die na de vakantieperiode ook weer zullen worden opgestart. Een aantal kringleiders heeft al toegezegd door te gaan met hun activiteiten. Voor enkele kringen zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Om zo goed mogelijk te zijn voorbereid op het nieuwe seizoen willen wij een drietal toerustingsavonden laten verzorgen door de PKN-gemeenteadviseur. Zowel “oude” als “nieuwe” leiding roepen wij op zich hiervoor te melden bij één van de scribae van onze wijkkerkenraden.