Tussenstand Actie Kerkbalans (AKB)

Tot en met 31 augustus jl. bedroegen de ontvangsten op de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 81,1% van de toezeggingen voor 2015.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn