Tussentijds leeg maken ‘spaarbusjes’ kabelradio

Gemeenteleden die door ziekte, hoge leeftijd of om een andere reden niet meer in staat zijn om de kerken te bezoeken, kunnen de kerkdiensten thuis via de kabelradio meebeleven. Er is dan een mogelijkheid om via een spaarbusje in deze kosten bij te dragen. Spreekt deze mogelijkheid u aan, neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau (tel.: 415680, kerkelijkbureau.sliedrecht @hetnet.nl) of met ondergetekende (tel.: 421550, aa4@ upcmail.nl). Indien u via een gift een bijdrage wilt geven: rekening NL44RABO0359301231 t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente te Sliedrecht, onder vermelding van ‘kabelradio’.
Gemeenteleden, die momenteel een spaarbusje in hun bezit hebben, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om het busje tussentijds te laten leegmaken. Neemt u daartoe nog deze maand contact op met ondergetekende (tel.: 421550). Ik maak dan een afspraak met u en kom zo spoedig mogelijk bij u langs. U ontvangt dan een kwitantie voor het gegeven bedrag (tevens van belang bij eventuele giftenaftrek via de belastingdienst). De volgende gelegenheid om uw busje te laten leeg maken zal zoals gebruikelijk april volgend jaar D.V. worden geboden.
Namens de Diaconie, J. (Hans) van der Aa