Tussentijds leegmaken kerkradiobusjes

Gemeenteleden die niet in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, kunnen deze thuis via de kabelradio (of internet) meebeleven. U kunt met een spaarbusje bijdragen in de kosten, die onze Hervormde Gemeente voor deze uitzendingen maakt. Hebt u een spaarbusje in uw bezit, dan kunt u deze tussentijds leeg laten maken. Wilt u dan contact opnemen met diaken Huib Goedhart, 0184420174. Uw gift mag ook per bank overgemaakt worden op rekening NL44RABO0359301231 t.n.v. CvK Herv Gemeente Sliedrecht, onder vermelding ‘Kabelradio’. De volgende gelegenheid om uw busje te laten leegmaken, zal in april 2018 D.V. worden geboden.

Namens de diaconie, Huib Goedhart