Tussentijds leegmaken kerkradiobusjes

Gemeenteleden die moeilijk in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, kunnen deze thuis via de kabelradio (of internet) meebeleven. Daarbij kunt u ook met een spaarbusje bijdragen in de kosten die onze Hervormde Gemeente voor deze uitzendingen maakt. Hebt u een spaarbusje in uw bezit, dan kunt u deze tussentijds leeg laten maken. Of wilt u graag gebruik gaan maken van een spaarbusje? Wilt u dan contact opnemen met diaken Wim van Tuijl, 0184414625. Uw gift mag ook per bank overgemaakt worden op rekening NL44RABO0359301231 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente te Sliedrecht, onder vermelding van ‘kabelradio’. De volgende gelegenheid om uw busje te laten leegmaken zal, zoals gebruikelijk, in april 2020 D.V. worden geboden.

Namens de diaconie, Wim van Tuijl.