Tweede nieuwjaarsdag

Afgelopen zondag was het tweede nieuwjaarsdag. Jazeker. Eerste nieuwjaarsdag was het immers op 27 november, toen we begonnen met een nieuw kerkelijk jaar. In de adventstijd bereidden we ons voor op de viering van de komst van Gods Zoon naar deze wereld.
Bij het Kerstfeest gaat het immers om niets minder dan dat. Op de tweede nieuwjaarsdag bereiden we ons extra voor op de definitieve verschijning van onze Heer. Die zou best in 2023 kunnen plaatsvinden. Of verwachten we die eigenlijk niet? Christus’ wederkomst:
dit zou pas echt ‘heil en zegen’ zijn!
In 2023 kunnen we er best naar gaan streven dat we gaan groeien in die verwachting.
Dit   moet dan natuurlijk op alle dagen van de week gestalte krijgen. Maar specifiek
kunnen we elkaar op de zondag hiertoe aanvuren. Wat dit betreft komt het goed uit dat
dit een speciaal jaar is. Vaak krijgt een jaar een thema mee, bedacht door wereldwijd of
in Nederland opererende organisaties.
Dit jaar is, als ik het goed begrepen heb, gekozen voor een heel mooi,
inspirerend thema: ‘2023 – het jaar van de kerkgang’…. !