Uit het scriptorum van wijk 1

Dankbaar mogen we terugkijken op de voorbije weken. Als kerkenraad zijn we uiteraard blij en dankbaar dat ds. Gert Mink het beroep naar Sliedrecht kon aannemen. Dank aan God! We wensen hem en zijn vrouw voor de komende tijd Gods nabijheid toe bij het afronden van taken en afscheid nemen van de gemeente in Herwijnen. De kerkenraad gaat nu aan de slag om de bevestings- en intrededienst voor te bereiden, die gepland staat voor 21 mei.
Hieronder leest u een eerste bericht van ds. Mink:
Bedankt!
Neen, zo luidt niet het antwoord dat mijn vrouw en ik gaven op het beroep dat vanuit Sliedrecht naar Herwijnen kwam. We hopen in mei onze intrek te nemen in de pastorie aan de Batelier. Het “bedankt” geldt de vele warme woorden van welkom die we in de afgelopen weken ontvingen voorafgaande aan en naar aanleiding van het genomen besluit. Ook de vele goede wensen met betrekking tot het Kerstfeest en voor het nieuwe jaar deden ons goed waar we momenteel de heftige fase van loslaten en afscheid nemen zijn ingegaan. We zien er naar uit om u nader te leren kennen. Onder de zegen van God zullen we elkaar tot zegen kunnen zijn. Dat vertrouwen hebben we wel gekregen door de gesprekken met de beroepingscommissie en de ontmoetingen tijdens de kerkdiensten en de kennismakingsdag.
Een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw Gisela,
ds. Gert Mink