Uitgekozen

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld (Kolossenzen 3: 12).
God de Vader zegt: ‘Ik heb jou uitgekozen! Ik ken jou, Ik zie jou en Ik heb jou lief. In Mijn ogen ben jij heilig. Ik ben blij met jou. En mijn vreugde wordt nog groter als Ik zie dat Mijn heilige Geest in jou werkt. Want Hij leidt je zo dat de eigenschappen van Mijn Zoon Jezus Christus ook in jouw leven zichtbaar worden. Geef de heilige Geest de ruimte om jou vandaag te laten groeien in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Probeer niet in eigen kracht te veranderen. Dat heb je al genoeg geprobeerd. Richt je op Jezus. Geef ruimte aan Mijn Geest. Ik heb jou uitgekozen!’ Een vraag die bij het ouder worden vaak wordt gesteld is de vraag of ik (voldoende) bereid ben om voor God te verschijnen? Angst of twijfel kan er zijn of je wel door God toegelaten en/of vrijgesproken wordt van al je zonden. Wat kan het dan een troost en bemoediging zijn om het woord van de apostel Paulus aan de Kolossenzen zo te lezen dat God de Vader zelf rechtstreeks tot je spreekt. Wij belijden toch niet voor niets dat de Bijbel van kaft tot kaft het Woord van God zelf is?
Een bemoedigende en interessante bijeenkomst was het andermaal in Overslydrecht waar veel gemeenteleden bijeen waren tijdens de maandelijkse ouderenmiddag. Mw. Den Dikken uit Nunspeet sprak en nam ons mee in het wel en wee van zr. Amoun en haar werk voor de ‘vergeten’ zigeuners behorende tot de Domari in Jeruzalem. In kerkelijk Nederland is er voor iedere doelgroep in Israël wel een organisatie. Maar voor de Domari’s is er niets. Ze worden als een soort wentelteefje van de ene naar de andere kant gerold. Het is bijzonder triest, juist omdat ook deze groep gebed en daarnaast concrete hulp zo hard nodig heeft. Meer informatie vindt u op de website www.vriendenvandomari.nl.
Voor het Huis van de Kerk ontving ik bij mijn bezoeken 2x € 10,-.

Shalom – vrede, pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.