Uitkijken naar het gemeentefeest

Deze week was er weinig ‘wijkeigen’ kopij. Daarentegen is er op andere plekken in het Kerkblad, op de kerkapp, en op de website van het gemeentefeest (www.gemeentefeest.com) van alles te vinden over wat er volgende week in de gemeente plaatsvindt aan activiteiten. Geweldig dat velen zich inzetten om dat mogelijk te maken. Veel redenen om dankbaar te zijn, al blijft het goed om steeds te bedenken dat het organiseren van een scala aan activiteiten voor een kerk geen doel is in zichzelf.
Het is prachtig om elkaar te ontmoeten, om samen God te loven en samen toegerust te worden tot discipelschap in het dagelijks leven. En daarbij hopen we erop dat onze manier van aanwezig zijn rond de Grote Kerk anderen benieuwd maakt naar wat daar gebeurt. Wat zou het mooi zijn als onze samenbindende activiteiten ook nog een missionaire uitstraling kunnen hebben! Laten we onze ogen open houden voor wat Gód gaat doen. Misschien wel op plekken, momenten of manieren waar wij in eerste instantie niet op rekenen…!

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout