Uitnodiging aan doopouders wijken 1 en 2

Kortere of langere tijd geleden ontmoetten wij elkaar rond de geboorte van je zoon of dochter. Wellicht stond je daarna bij het doopvont. Voorafgaande aan de doopdienst werd stilgestaan bij de betekenis van de doop en bij keuze voor een gelovige opvoeding van je kind. Maar wat betekent deze keuze van destijds nu voor je?
Hoe voed je je kind(eren) op wanneer ze ouder worden? En: hoe kun je kinderen bij het opgroeien iets laten proeven van het leven met god en het volgen van Jezus Christus? Het zijn vragen die je trouwens ook kunnen bezighouden wanneer je je kinderen destijds – om welke reden dan ook – niet hebt laten dopen. Om deze reden nodigen we je als gemeente uit voor drie avonden waarin we vanuit het thema:”Van Generatie op Generatie” willen nadenken over de beteken is van de doop. De doop laat zien dat God bijzondere beloften geeft. Beloften waar je, je leven lang, mee vooruit kunt.
Om over deze vragen na te denken ben je van harte welkom tijdens de volgende avonden:
Dinsdag 29 maart 2016 Kennismaking ouders, delen van motivatie om te (hebben) laten dopen.
Dinsdag 5 april 2016       Bijbelse betekenis van de doop, ontdekken wat we belijden en geloven ten aanzien van de doop.
Dinsdag 19 april 2016     Doop en geloofsopvoeding: hoe de doop een blijvende plaats te geven in het gezin.
De avonden worden gehouden in de Maranathakerk en beginnen steeds om 20.00 uur. We hopen je te mogen ontmoeten op bovenstaande avonden!
Namens de kerkenraden van de wijken 1 en 2,

met vriendelijke groet,
ds. Johan Sparreboom