Uitnodiging voor een gesprek over ons Kerkblad

Uitnodiging
Aan ieder, die met zekere regelmaat kopij levert aan het Kerkblad en/of website.

 Graag nodigen we u en jullie uit voor een bijeenkomst waarin we met elkaar het gesprek aangaan over het Kerkblad van Hervormd Sliedrecht. U levert er regelmatig kopij voor aan en dat waarderen wij. Juist vanwege die betrokkenheid hopen we elkaar te ontmoeten op woensdag 26 februari in het Dienstgebouw, aanvang 19.45 uur. 

Een korte toelichting op de achtergrond van deze uitnodiging. In de afgelopen maanden zijn we in Sliedrecht aan de slag gegaan met het thema ‘Discipelschap’. Hoe dat jullie is vergaan, weten we niet, maar het is soms alsof we met nieuwe ogen naar onszelf (leren) kijken: de gemeente als kring van geroepenen, volgelingen van Jezus Christus. De ene keer klinkt het ons in de oren als een bemoediging (‘Dat we daar deel van uit mogen maken!’), een andere keer voelen we dat het ons opscherpt (‘Leven we als discipelen? Zijn we als zodanig herkenbaar? Hoe zouden we nog meer kunnen beantwoorden aan onze roeping?’) In hetzelfde licht zien we de verbanden binnen de gemeente: de kerkdienst, bijbelkring, de mannenvereniging, de catechisatie….

En het Kerkblad. In het licht van discipelschap noemen we twee aspecten: onze (volks)kerk  heeft behalve een grote kring trouwe kerkgangers, ook een brede rand:  mensen die maar een dun lijntje met de gemeente hebben. Probeer de recente nummers eens te bekijken door hun bril. Wat staat er voor hen in? Welk beeld rijst er op uit  het Kerkblad van Hervormd Sliedrecht? Is het blad gericht op informatie, of nodigt het ook uit tot communicatie? Wordt er een brug naar hen geslagen? Hoe zou dat kunnen?

Een ander aspect waar we de vinger bij leggen is het geloofsgesprek. Om het evangelie vrijmoedig te communiceren met mensen buiten de kerk, zul je het moeten oefenen. De beste plek om het te leren is de christelijke gemeente. Het Kerkblad kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Al zou je maar laagdrempelig beginnen, door ‘gewone’ gemeenteleden (kort) aan het woord te laten over wat hen bezighoudt, inspireert, bemoedigt…

In deze uitnodiging gaan we er verder niet uitvoerig op in, maar dat komt op 26 februari wel. We hopen velen te ontmoeten!

ds. J.F. Tanghé
ds. H.J. van der Veen

P.S. Ook deze avond trekken we gezamenlijk op met de IZB. Koos van Noppen, hoofd communicatie van deze organisatie, journalist van professie, is al jarenlang kerkblad-redacteur in Amersfoort. Hij zal ook zijn inbreng leveren in het gesprek.