Uitvoering Cantate ‘Licht der wereld’

We kijken verwachtingsvol uit naar de avonddienst op zondag 16 juni in de Grote Kerk, waarin deze cantate wordt uitgevoerd door het projectkoor 2019 onder leiding van Martin Zonnenberg en begeleid door een orkest met o.a. Marjolein de Wit, Diana Abspoel, Joost van Belzen, Wim de Penning, een strijk-ensemble en Jacob Schenk (tenor) en Jaap Kramer (bariton).
Ds. G.J. Mink zal in deze dienst voorgaan.
U en jij bent van harte uitgenodigd. Hiermee wordt ook een mooie kans geboden om mensen die niet gewend zijn erediensten te bezoeken, uit te nodigen.
Wilt u eens serieus nadenken wie u hiervoor warm zou kunnen maken? Het is de moeite meer dan waard! We hopen u en jou te ontmoeten.