Uitzendingsdienst Fam. Peters

Zondag is het een heel bijzondere dag voor de familie Peters. Miguel en Greet zullen vanuit het midden van onze gemeente door de MAF worden uitgezonden naar Suriname.

In de dienst lezen wij Exodus 25: 31-40 en Mattheüs 5: 14-16. De tekst voor de preek is Exodus 25: 37m: ‘Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden.’ We richten onze aandacht op de gouden kandelaar, die in het Heilige van de tabernakel stond.

Uitzending

Tijdens de uitzendingsdienst zullen niet alleen Miguel en Greet Peters antwoord geven op de vragen die hun gesteld worden, maar ook de gemeente. De vraag die wij de gemeente voorleggen, luidt:

‘Gemeente, u wordt door deze uitzending op een bijzondere wijze verbonden met het werk in Gods Koninkrijk elders in de wereld. De zendingswerkers hebben uw pastorale steun dringend nodig. Alleen zo kan het werk van de zending met vrucht voortgaan. Wilt u ook dit werk met uw meeleven, gebeden en gaven ondersteunen? Wat is hierop uw antwoord?’

Ik hoop dat u deze vraag volmondig en ruimhartig kunt beantwoorden. Zending is niet vrijblijvend. En een uitzendingsdienst brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Het is mooi dat zending nu voor ons een gezicht krijgt. In uw voorbede en meeleven aanbevolen.