Update “Kerk zijn op anderhalve meter afstand”

Op grond van de versoepelingen die het kabinet heeft afgekondigd op dinsdag 20 april heeft de PKN ook de kaders voor de gebruiksplannen voor kerken aangepast conform de zogenaamde routekaart voor kerken. Deze routekaart voor kerken is gepubliceerd op 22 maart en dient ook als kader voor de PKN. Concreet betekent dit het volgende:

  • We zitten in Nederland nog steeds in de fase zeer ernstig. Echter de verzwaring vanwege de lockdown komt te vervallen.
  • Dit betekent dat er weer meer bezoekers kunnen worden toegelaten tot de kerkdiensten. In de routekaart voor kerken staat dat er 10% van de beschikbare ruimte mag worden benut. Voor de Grote Kerk betekent dit dat er 90 bezoekers (exclusief kerkelijk medewerkers) en voor de Maranathakerk 70 bezoekers (exclusief kerkelijk medewerkers) kunnen worden toegelaten. We blijven gebruik maken van het reserveringssysteem.
  • Gemeentezang is nog niet mogelijk. We blijven gebruik maken van voorzangers.
  • Kerkelijke activiteiten voor de leeftijdscategorie 18+ mogen weer plaatsvinden met een maximum van 30 personen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
  • Deze versoepelingen gaan van kracht met ingang van woensdag 28 april en hebben dus ook gevolgen voor de kerkdiensten vanaf zondag 2 mei.
  • Bij alle kerkelijke activiteiten geldt dat de basisregels in acht moeten worden genomen.

We zijn blij en dankbaar met deze versoepelingen. Dit betekent namelijk dat er meer gemeenteleden per zondag naar de kerk kunnen en samen de erediensten kunnen meemaken. Ook zijn we blij dat er weer meer activiteiten kunnen worden opgestart.

Anderzijds zijn we ons bewust van de situatie in Nederland en in deze regio. We zitten immers nog steeds in de fase zeer ernstig. De gevolgen van het coronavirus zijn ook volop zichtbaar in onze gemeente en in onze directe omgeving. Daarom een dringende oproep om de basisregels in acht te nemen.

De gebruiksprotocollen voor de kerkgebouwen en overige gebouwen worden op korte termijn gepubliceerd op de website van de kerk en zijn opvraagbaar bij de kerkenraden. De werkgroep kerk zijn op anderhalve meter afstand volgt de ontwikkeling op de voet, zodat er bij nieuwe ontwikkelingen weer snel geschakeld kan worden.