Update werkgroep 1,5m KerkZijn

Nu het kabinet de maatregelen in verband met de coronacrisis heeft versoepeld, is het ook de vraag wat het perspectief is voor de kerken. Op welke manier kunnen de activiteiten van het gemeenteleven en in het bijzonder de kerkdiensten weer doorgang vinden? Sinds vorige week is de werkgroep actief bezig met deze vraag.

Wie zitten er in de werkgroep?

Rebecca Heijkoop-Verlek, André van Beest, Gerard van Houwelingen, Marcel Klein, Frits van der Kooij, Jeroen Spek (voorzitter), Pieter Vlot (notulen) en Maarten de Waal.

Gefaseerde aanpak

De werkgroep heeft de opdracht gekregen van de Algemene Kerkenraad (AK) zich eerst te richten op de zondagse kerkdiensten. Er zijn drie subgroepen gevormd met de volgende focus:

–   Reserveringssysteem (wie mag er naar de kerk en hoe regelen we dat?),

–   Sacramenten (Doop en Heilig Avondmaal) en gemeentezang,

–   Kerkdiensten met de nevenactiviteiten (kinderoppas en kindernevendienst) die hier mee samenhangen (hoe regelen we de kerkdiensten?)

Dit moet leiden tot een gebruiksplan voor beide kerkgebouwen.

Nadat hierover een advies is uitgebracht, gaan we aan de slag met thema’s als pastoraat en overige activiteiten. Daarbij hoort ondermeer het onderzoeken van de gebruiksmogelijkheden van het Dienstgebouw van de Grote Kerk en de nevenruimten van de Maranatha Kerk. Tot nader order mag van de kerkelijke gebouwen geen gebruik worden gemaakt.

Protocol PKN

Door de PKN is al veel voorwerk gedaan. Er is een zeer bruikbaar protocol opgesteld voor alle PKN-kerken met het oog op 1 juli als het weer mogelijk is om met 100 personen in een kerkgebouw samen te komen. Dit protocol zal ook hier in Sliedrecht als leidraad fungeren en het uitgangspunt zijn voor het gebruiksplan van de Grote Kerk en Maranatha Kerk.

We merken dat er vanuit de gemeente wordt uitgezien naar het moment dat we ‘weer gewoon’ naar de kerk kunnen. Ons streven is daarom ook om zo snel mogelijk, maar tegelijkertijd ook heel zorgvuldig, een advies uit te brengen aan de AK voor de kerkdiensten en het oppakken van alle overige activiteiten binnen de gemeente. Via het Kerkblad houden we u hiervan op de hoogte.