Uw Koninkrijk kome

Graag wil ik nogmaals wijzen op een prachtig initiatief vanuit de Anglicaanse Kerk, dat in Nederland door diverse organisaties (o.a. Alpha, IZB, Eerst Dit, EO, Opwekking, GZB) wordt ondersteund. Het heet ‘Uw Koninkrijk kome’, en is een oproep om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor de komst van Gods Koninkrijk.
Kijk voor concrete informatie over hoe je mee kunt doen op www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome.