Uw Koninkrijk kome

Graag wil ik wijzen op een prachtig initiatief vanuit de Anglicaanse Kerk, dat in Nederland door diverse organisaties (o.a. Alpha, IZB, Eerst Dit, EO, Opwekking, GZB) wordt ondersteund. Het heet ‘Uw Koninkrijk kome’ en is een oproep om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden voor de komst van Gods Koninkrijk.
Kijk voor concrete informatie over hoe je mee kunt doen op www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome.
Een citaat: ‘Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de Heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel en zien we uit naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving is het mooiste dat je voor ze kunt doen.’

Ds. M.H. Vastenhout