Vac….

‘Vacuüm’ betekent dat de lucht eruit is, leegte. Einde van de ‘vacature’ betekent dat de lege plaats weer ingenomen is, zoals in wijkgemeente. ‘Vakantie’ betekent ook ‘leegte’, in ieder geval een lege agenda. Je wilt je hoofd wel eens ‘leeg’ maken. Nu moet je wel oppassen dat je geen leeghoofd wordt natuurlijk. Juist de vakantietijd die nu aanbreekt mag je ook tot overdenking brengen: wat heeft de Heer mij in de afgelopen tijd willen zeggen? En ook: wat vraagt Hij nu van mij? En overdenking van het toekomstig leven is natuurlijk ook nooit weg, zeker niet als het over de Toekomst met een hoofdletter gaat.
Een goede vakantie gewenst!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink