‘Vacante’ blokken in wijk 2

Omdat een drietal blokken in onze wijk op dit moment geen eigen blokouderling hebben, zijn er door de wijkkerkenraad een aantal (ex-)blokouderlingen bereid gevonden als contactpersoon te fungeren. Mocht u pastorale ondersteuning nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen. Uiteraard hopen we alsnog in de komende periode nieuwe blokouderlingen te vinden.
Blok 1: A. (Ria) Mudde-Struijk,
Prof. Kam. Onneslaan 119, 0184-41 61 94,
ria.mudde@hervormsliedrecht.nl
Blok 2: J.P. (Peter) Kraaijeveld,
Rembrandtlaan 185, 0184-62 14 88,
peter.kraaijeveld@hervormdsliedrecht.nl
Blok 5: B.J.J. (Sjanie) Sterrenburg-Blokland, Thorbeckelaan 17a, 0184-41 11 51,
sjanie.sterrenburg@hervormdsliedrecht.nl