Vacature Coördinator Vrijwilligerswerk bij PDC de Herberg (m/v)

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.

Tot het team behoren acht betaalde krachten en twee vrijwilligers, die de coördinatie van het vrijwilligerswerk als taak hebben. Er zijn ruim 200 vrijwilligers bij het werk van de Herberg betrokken.

Deze vrijwilligersfunctie heeft een tijdbesteding van gemiddeld drie dagdelen per week. De werkzaamheden vinden plaats in Oosterbeek (wekelijks op dinsdag), vanuit huis (bij het oplossen van roosterproblemen) en incidenteel op andere momenten (bijvoorbeeld bij vrijwilligersbijeenkomsten).

Nadere informatie is beschikbaar op onze website www.pdcdeherberg.nl onder vacatures. Daarnaast kunt u informatie opvragen

bij het hoofd facilitaire zaken Idelette Westerhof, bij voorkeur per e-mail (vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl) of telefonisch 026-3342225.