Vacature regiecommissie Huis van de Kerk

Communicatie over Huis van de Kerk is van groot belang. Regelmatige berichtgeving daarover in het Kerkblad ook. Daarom is de Regiecommissie Huis van de Kerk op zoek naar een gemeentelid met communicatieve kennis en vaardigheden die bereid is deel te nemen aan de vergaderingen van de regiecommissie én de voorkomende communicatieve taken op zich wil nemen.

De regiecommissie vergadert gewoonlijk overdag. Deze commissie is een Commissie van Bijstand van het College van Kerkrentmeesters. Aan dit college wordt de voortgang  gerapporteerd. We bieden deelname aan in een enthousiast team. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u/kun jij terecht bij ondergetekende, 0184416726, gencsekeris@planet.nl.

Namens de Regiecommissie Huis van de Kerk,
Bert Sekeris