VACATURE Werkgroep Missionair Werk

Communicatie over het thema discipelschap is van groot belang. Regelmatige berichtgeving in het Kerkblad ook. Daarom is de Werkgroep Missionair Werk op zoek naar een missionair betrokken gemeentelid met communicatieve vaardigheden die deze taak op zich wil nemen. We verwachten dat u ook een bijdrage levert aan de vergaderingen van de werkgroep.
We bieden deelname aan een enthousiast en goed samenwerkend team. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij ondergetekende.

Namens de Werkgroep Missionair Werk,
Bert Sekeris, tel. 416726