Vacatures commissie Kind en Eredienst

De commissie Kind & Eredienst HGJS is dringend op zoek naar twee nieuwe leden die bereid zijn om mee te helpen met de implementatie van het visiedocument dat door de commissie is opgesteld. Binnen de commissie wordt volop nagedacht over hoe we als gemeente de betrokkenheid van kinderen bij de eredienst kunnen vergroten. Zo zijn de middagdiensten van dank- en biddag op kinderen gericht, zijn de kinderen betrokken bij de afgelopen dankdienst ‘afsluiting winterwerk’, is er een oppas 3+ waar kinderen op hun eigen niveau een Bijbelverhaal behandelen etc. Naast al deze mooie initiatieven is er uiteraard nog genoeg te zaaien binnen onze gemeente. Bent u bereid om mee te helpen en mee te denken in de commissie, meldt u zich dan aan via de mail.

Lucas 18:16 “Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”.