Vacatures wijkkerkenraad 2

In de gezamenlijke kopij konden we lezen over de reacties op de benoemingen voor de vacatures in de kerkenraden. Het valt niet te ontkennen dat we als leden van de (wijk)kerkenraden zowel dankbaar zijn voor hen die hun benoeming als ambtsdrager konden aanvaarden, maar het ook erg jammer vinden dat anderen dat nu niet konden doen. Uiteraard blijven we zoeken naar de goede weg om hierin te gaan. We doen dat in het vertrouwen dat de kerk niet van ons is, maar van Christus, die de kerk door zijn Geest wil blijven vullen met geloof, hoop en liefde.
We zullen zoeken naar een goede wijze om in de komende tijd de pastorale zorg voor alle gemeenteleden vorm te geven, ook als er nog vacatures zijn in wijk 2. Bidden u en jullie met ons mee om wijsheid bij het vinden van gemeenteleden die als ambtsdragers hun gaven zouden kunnen inzetten? Misschien zijn we wel op zoek naar u of naar jou.
Wil je daarover eens een goed gesprek voeren?
Bel gerust met de blokouderling of ds. Vatenhout als wijkpredikant.