Vaderdag

Afgelopen zondag ging ds. J. Riemersma voor. Het onderwerp van zijn verkondiging was de zegening van Jakob door Izaäk, en het bedrog dat daaraan vooraf ging.
Vaderdag, we hebben er allemaal bepaalde gevoelens bij. Voor mezelf geldt, nu mijn vader, oud en gebrekkig is geworden, dat ik met liefde terug kijk naar de vader die hij voor me was. Samen klussen, vakantie vieren, projecten uitknobbelen. Kortom mijn vader is niet alleen een vader, maar ook een maatje, een klankbord. En ook nu, nu dat langzaamaan allemaal gaat weg vallen, zijn we nog steeds vrienden. Dus ja, Vaderdag is goed voor ons.
Helaas weet ik ook, dat het niet overal zo is. Er komen tussen ouders en kinderen schrijnende dingen voor, die ervoor zorgen dat contacten aan een zijden draadje hangen, of helemaal verloren gaan. Dit kan te maken hebben met moeizame scheidingen, verschillende karakters, of de wegen die gekozen worden. De Bijbel laat ons in het verhaal van Jakob zien dat het van alle plaatsen en tijden is om onmin binnen je familie te hebben en die ook nog eens te versterken. Ds. Riemersma legde dit prachtig uit aan de hand van schakels. Jakob, die zijn broer het eerst geboorterecht aftroggelt in ruil voor voedsel, Izaäk, die Gods wens om Jakob te zegenen in de wind slaat en Ezau wil zegenen, Rebecca die dit wil voorkomen en een plannetje verzint om de blinde Izaäk te bedriegen en zegt daarvoor de consequenties, de vloek, te willen dragen, Jakob, die daarmee instemt en op die manier, via bedrog, de zegen weet te krijgen. We weten allemaal de resultaten van dit bedrog. Een familie die helemaal uit elkaar valt en Jakob moet vluchten. Rebecca, als liefhebbende moeder, kan deze consequenties niet dragen! Geen mens kan dat. Dat zien we steeds weer, ook als nu families uit elkaar vallen. Het lijkt soms, wat we ook proberen, dat het niet meer goed te maken valt. Vanuit de Bijbel komt echter de Hoop naar ons toe. De Hoop in de vorm van Jezus. Rebecca kon de schuld niet dragen, net zomin als wij dat kunnen, maar in Jezus hebben wij iemand, die de schuld wel dragen kan en wil! Daarom mogen we altijd naar Hem kijken, en tot Hem komen met alles wat niet goed is en gaat. Laten we met elkaar blijven bidden voor families waar het moeizaam is en waar problemen zijn. Leg het voor zijn voeten neer en wat er ook zal gebeuren, Hij wil ‘de vloek’ voor je dragen!

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer