Vakantie

De maand augustus hebben Gisela en ik vakantie. Op maandag 29 augustus hoop ik weer present te zijn. Willen jullie in voorkomende gevallen contact opnemen met jullie blokouderling of met de scriba van onze wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist-de Bruijn?
Zij zal ook de wijkkopij voor de twee edities van het Kerkblad verzorgen, die respectievelijk op 19 en 26 augustus verschijnen.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink.