Vakantie dominee & mevrouw Mink

In de maand augustus hopen mijn vrouw en ik vakantie te hebben. Op zondag 8 augustus onderbreek ik die wel voor twee diensten in Sliedrecht, die al eerder waren afgesproken.
Wilt u in voorkomende pastorale situaties contact opnemen met uw blokouderling of met de scriba van onze wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist-de Bruijn. Zij heeft naast de gegevens die in het kopje van de wijkberichten staan ook nog een mobiel nummer:
06-15535480.

Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink