Vakantie ds. G.J. Mink

In verband met de Bijbelweek bekorten ds. en mevr. Mink hun herfstvakantie.
Van vrijdag 19 oktober tot en met woensdag 24 oktober onderbreekt ds. G.J. Mink
zijn gewone werkzaamheden. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen
met uw wijkouderling of met de preses van onze wijkkerkenraad, Paul Passchier.