Vakantie ds. G.J. Mink

Vanaf maandag 19 augustus – als ds. J.W. Sparreboom weer terug is – hebben
ds. G.J. Mink en zijn vrouw twee weken vakantie. Wilt u in voorkomende gevallen
contact opnemen met uw blokouderling of met de scriba van onze wijkkerkenraad?