Vakantie ds. G.J. Mink

Komende week (week 9) hebben ds. G.J. Mink en zijn echtgenote vakantie. Wilt u in voorkomende gevallen contact opnemen met uw blokouderling of met de scriba van onze wijkkerkenraad, Heleen van der Vlist-de Bruijn? Zij zal ook de kopij voor het volgende nummer van ons Kerkblad verzorgen.