Vakantie ds. G.J. Mink

Van maandag 8 mei tot en met 22 mei hebben Gisela en ik vakantie. Wilt u in voorkomende gevallen contact opnemen met uw blokouderling of met de scriba van onze wijkkerkenraad? Zij zal ook de komende twee keer voor wat onze wijk aangaat de kopij verzorgen.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink