Vakantie ds. M.H. Vastenhout

Volgende week heb ik een weekje vakantie. Het is fijn om het werk even te kunnen laten rusten en zo weer energie op te doen voor de komende periode. Voor pastorale crisissituaties kunt u terecht bij de blokouderlingen, die mij, indien nodig, altijd weten te vinden.
Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout