Vakantie ds. M.H. Vastenhout

Volgende week begint de meivakantie. Zelf hoop ik de tweede week van de vakantie een week wat afstand te kunnen nemen van het werk in de gemeente. Dus dat is van 30 april
tot en met 6 mei.
Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout