Vakantie ds. Vastenhout & gezin

Van zondag 1 tot en met zaterdag 7 mei heeft ds. Vastenhout en zijn gezin een week meivakantie. Als zich een pastorale crisissituatie voordoet, kunt u terecht bij de blokouderlingen of de scriba, die mij, indien nodig, altijd weten te vinden.